DATARECOVERY: Pagina principală
LOGARE  Adatmentés, adatvissza | DATARECOVERYZáchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYZáchrana dát, obnova dát | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Pagina principală
1.9.2004

Condiţii afacere

Procesul de recuperare a datelor este reglementat prin legile în vigoare, în special prin Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi Codul Comercial. După livrarea către client, toate datele încredinţate vor fi şterse în termen de 30 zile, fără a păstra vreo copie de rezervă.

În ceea ce priveşte natura serviciilor, preţurile sunt de natură contractuală şi individuală. Dacă nu s-a convenit altfel, plăţile pentru Serviciu se vor face în numerar la adresa Serviciului, nu mai târziu de momentul în care datele recuperate şi / sau memoria media sunt eliberate. Dacă nu s-a convenit altfel, cheltuielile de transfer sunt acoperite de către client.

Dacă nu se prevede altfel, toate preţurile menţionate în acest proces verbal, precum şi toate preţurile stabilite de către Serviciu în legătură cu această comandă sunt şi vor fi afişate fără TVA. Dacă nu s-a convenit altfel, prețul pe oră este de 420 Lei fără TVA. Dacă nu s-a convenit altfel, clientul predă memoria media defectă, comenzile de evaluare a posibilităţii de recuperare a datelor se face pentru fiecare bucată. Serviciul va efectua evaluarea, fără a percepe vreo taxă. În cazul unei cereri pentru o evaluare rapidă, clientului i se va percepe o taxă de 420 Lei fără TVA, în cazul executării unei evaluări ulterioare a recuperării de date în mod rapid, se va oferi o reducere de 420 de Lei fără TVA. Pe baza rezultatelor evaluării, Serviciul va decide dacă şi în ce condiţii este posibil să se efectueze recuperarea de date. Evaluarea ulterioară de către client a recuperării de date se face în scris sau prin internet. În cazul de reziliere a contractului, clientul este obligat să plătească orice cheltuieli apărute pentru acest Serviciu înainte de anularea Contractului. Toate mijloacele utilizate, inclusiv toate materialele folosite parţial (cum ar fi piese de schimb), rămân chiar şi după terminarea lucrărilor în proprietatea Serviciului.

Clientul ia în considerare faptul că serviciul furnizat nu este o reparare sau o ajustare a elementului. Prin semnarea acestui proces verbal, clientul îşi dă acordul pentru orice demontare necesară (deschidere a ) memoriei media în scopul evaluării posibilităţii recuperării de date, sau pentru recuperarea datelor în sine, iar clientul admite faptul că prin această intervenţie, garanţia prevăzută de producătorul de memorie media poate fi anulată. Clientul este de acord, de asemenea, că Serviciul să dispună de toate piesele defecte, iar în caz că nu va reuşi să recupereze datele de pe memoria media, el va dispune de media, după efectuarea acestei serviciu. Dacă clientul insista asupra recuperării pieselor defecte, el este obligat să se facă o cerere pentru acestea în scris nu mai târziu decât în ziua comenzii. Dacă clientul insista asupra recuperării memoriei media el este obligat sa o ridice în termen de cel mult 30 de zile după expedierea media către Serviciu. Dacă el nu ridica media în perioada menţionată mai sus, Serviciul poate (în cazul în care nu s-a reuşit recuperarea datelor) dispune de media, sau (în cazul în care s-a reuşit recuperarea datelor) Serviciul poate percepe clientului o taxa de depozitare de 3,50 Lei fără TVA pentru fiecare zi începută pentru fiecare element în parte stocat, începând cu a 31 zi după livrarea produselor pentru Serviciu. Clientul este obligat să solicite returnarea memoriei media cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de ridicarea făcută de personal. Dacă nu se prevede altfel, se înţelege că memoria media livrată de către client pentru a copia datele recuperate nu conţine date care vor fi păstrate şi că Serviciul poate schimba conţinutul lor (suprascriere, şterge).

În sensul prezentului contract, recuperarea de date este definită ca efortul Serviciului de a recupera datele cât mai mult posibil în funcţie de condiţiile cazului, mai ales de starea tehnică (tipul şi gradul de afectare) media sau datele şi condiţiile convenite. Serviciul nu este responsabil pentru funcţionarea generală a dispozitivului care a fost parte a memoriei media sau pentru funcţionarea sistemului de operare conţinut. Rata de succes a recuperării de date este întotdeauna măsurată ca raportul între sectoarele citite şi numărul lor total. În funcţie eroarea de distribuţie din sistemul de fişiere, raportul final al fişierelor deteriorate poate fi mai mare. Excepţia cazului în care se prevede altfel, recuperarea de date este considerată efectuată în cazul în care rata de succes este de cel puţin 95%. În cazul în care părţile convin cu privire la metoda de prelucrare "Data Mining" ("DM"), clientul este de acord că aceasta nu reprezintă un serviciu standard şi că, în acest fel datele recuperate pot fi citite parţial, poate nu vor fi finalizate complete şi / sau poate nu conţin datele cerute de client.

Clientul este obligat să verifice integritatea datelor şi lipsa greşelilor nu mai târziu de prima zi lucrătoare după primirea datelor recuperate, perioadă care se poate prelungi în funcţie de natura defectului şi rezultatele inspecţiei şi evaluarea posibilităţii de a recupera datele. În cazul în care clientul nu face nicio reclamaţie în acest interval de timp, se înţelege că Serviciul poate şterge toate lucrările şi copiile de rezervă ale datelor încredinţate. Dacă datele au fost schimbate în vreun fel după ce au fost primite de către client, clientul nu poate pretinde dreptul de răspundere din cauza unei performanţe greşite. În cazul unei reclamaţii neautorizate, Serviciului poate percepe daune pentru cheltuielile şi timpul pierdut, pe baza tarifului orar contractual.

Toate informaţiile cu privire la recuperarea datelor sunt confidenţiale şi, ca atare, Serviciul nu este obligat să le transmită. Clientul admite că orice comunicare (inclusiv comunicare prin telefon) poate fi înregistrată şi arhivată de către Serviciu. Clientul îşi exprima consimţământul pentru ca Serviciul să trimită înştiinţări de afaceri.

Bunurile vor fi returnate de către Serviciu numai pe baza acestui proces verbal sau a unui act de identitate valabil.

Căutare
Contacte Prim ajutor
© DATARECOVERY. Toate drepturile sunt rezervate.
» Vă mulţumim pentru serviciile excelente. Eu pot să atest faptul că faceţi un lucru de prima clasa. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» rezultate [100%] pentru recuperarea de date pe care alte companii nu au reuşit să le recupereze... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Kaspersky Lab FlashRecovery: Recuperare Date (Salvare Date) de pe USB Flash, SSD, carduri de memorie
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski