Vă rugăm să completaţi următoarele informaţii cu exactitate
- Vă vom ajuta să urgentăm comanda dvs.!

COMANDĂ
Mod: STANDARD
RAPID
ECONOMIC
Data:
Comandă nr.:
Datele dvs. de referinţă:
Partener / Cod Activitate:
CLIENT

Companie / Privat

Adresă de livrare
*Companie:
*Adresă: *Cod poştal:
*Oraş: Ţara:
*ID: CF:
**Număr de telefon: **Mobil:
Fax: **E-mail:
Persoana de contact
*Nume: *Prenume:
Titlu înainte de nume: Titlu după nume:
Număr de telefon: Mobil:
Fax: E-mail:
Adresa de facturare

Aceeaşi ca şi adresa de livrare:

*Companie:
*Adresă: *Cod poştal:
*Oraş: Ţara:
*ID: CF:
**Număr de telefon: **Mobil:
Fax: **E-mail:
MEDIU DETERIORAT
*Tip: hard disk
matrice de disc (RAID)
flash disk
card de memorie
CD
DVD
dischetă
casetă
fişier
altul
Indicii de avarie:
Indicii acustice
Detectare in BIOS
Detectare in OS
Fişierele / folderele sunt vizibile
Nu ştiu
Altele
   
   
   
   
   
Cauza avariei:
Ştergerea datelor
Mediu de formatare
Ştergerea partiţiilor
Avarie Sistem
Infectare cu virus
Pană de curent
Supratensiune / sursa de alimentare
Cădere, şoc
Eroare Hardware
Nici un motiv evident
Nu ştiu
Altele
 
   
 
Producător:
Model:  
Nr. serie:  
Când a apărut problema? în timp ce funcţiona
după pornire
atunci când era oprit
nu ştiu
 
   
   
   
Sistem de operare:  
Sistem fişier: FAT12
FAT16
FAT32
NTFS
EXT2
EXT3
ReiserFS
XFS
HFS
HFS+
UFS
JFS
Netware tradiţional
Netware NSS
nu ştiu
altele / mai mult
Descriere avarie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE DE RECUPERAT
Specificaţi datele necesare cât mai precis, după cum puteţi (nume de foldere, fişiere, tipuri de fişiere - de exemplu, "Documents and Settings", "Outlook mail", "*. doc, *. xls"):
Specificaţi unde să salvăm datele recuperate

Voi furniza mediul meu / Am nevoie de un mediu nou

            Tip: hard disk
flash disk
altele
Producător:
Model:
LIVRARE
Recepţie: personal la DATARECOVERY
ridicare DATARECOVERY
prin poştă / curier / alte mijloace
Înapoiere: personal la DATARECOVERY
prin poştă
prin curier (în Bucureşti)
   
   
CONDIŢII DE AFACERI
Prin trimiterea acestui formular va exprimaţi acordul cu privire la Condiţiile Generale de Afaceri:
Procesul de recuperare a datelor este reglementat prin legile în vigoare, în special prin Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, precum şi Codul Comercial. După livrarea către client, toate datele încredinţate vor fi şterse în termen de 30 zile, fără a păstra vreo copie de rezervă.
În ceea ce priveşte natura serviciilor, preţurile sunt de natură contractuală şi individuală. Dacă nu s-a convenit altfel, plăţile pentru Serviciu se vor face în numerar la adresa Serviciului, nu mai târziu de momentul în care datele recuperate şi / sau memoria media sunt eliberate. Dacă nu s-a convenit altfel, cheltuielile de transfer sunt acoperite de către client.
Dacă nu se prevede altfel, toate preţurile menţionate în acest proces verbal, precum şi toate preţurile stabilite de către Serviciu în legătură cu această comandă sunt şi vor fi afişate fără TVA. Dacă nu s-a convenit altfel, rata contractuală pe oră este de 420 Lei fără TVA (504 Lei cu TVA). Dacă nu s-a convenit altfel, clientul împarte memorie media cu Serviciul dacă nu este funcţională, şi comenzile de evaluare a posibilităţii de recuperare a datelor se face pentru fiecare bucată. Serviciul va efectua evaluarea, fără a percepe vreo taxă. În cazul unei cereri pentru o evaluare rapidă, clientului i se va percepe o taxă de 420 Lei fără TVA (504 Lei cu TVA), în cazul executării unei evaluări ulterioare a recuperării de date în mod rapid, se va oferi o reducere de 420 de Lei fără TVA (504 Lei cu TVA). Pe baza rezultatelor evaluării, Serviciul va decide dacă şi în ce condiţii este posibil să se efectueze recuperarea de date. Evaluarea ulterioară de către client a recuperării de date se face în scris sau prin internet. În cazul de reziliere a contractului, clientul este obligat să plătească orice cheltuieli apărute pentru acest Serviciu înainte de anularea Contractului. Toate mijloacele utilizate, inclusiv toate materialele folosite parţial (cum ar fi piese de schimb), rămân chiar şi după terminarea lucrărilor în proprietatea Serviciului.
Clientul ia în considerare faptul că serviciul furnizat nu este o reparare sau o ajustare a elementului. Prin semnarea acestui proces verbal, clientul îşi dă acordul pentru orice demontare necesară (deschidere a ) memoriei media în scopul evaluării posibilităţii recuperării de date, sau pentru recuperarea datelor în sine, iar clientul admite faptul că prin această intervenţie, garanţia prevăzută de producătorul de memorie media poate fi anulată. Clientul este de acord, de asemenea, că Serviciul să dispună de toate piesele defecte, iar în caz că nu va reuşi să recupereze datele de pe memoria media, el va dispune de media, după efectuarea acestei serviciu. Dacă clientul insista asupra recuperării pieselor defecte, el este obligat să se facă o cerere pentru acestea în scris nu mai târziu decât în ziua comenzii. Dacă clientul insista asupra recuperării memoriei media el este obligat sa o ridice în termen de cel mult 30 de zile după expedierea media către Serviciu. Dacă el nu ridica media în perioada menţionată mai sus, Serviciul poate (în cazul în care nu s-a reuşit recuperarea datelor) dispune de media, sau (în cazul în care s-a reuşit recuperarea datelor) Serviciul poate percepe clientului o taxa de depozitare de 3,50 Lei fără TVA (4,20 Lei inclusiv TVA) pentru fiecare zi începută pentru fiecare element în parte stocat, începând cu a 31 zi după livrarea produselor pentru Serviciu. Clientul este obligat să solicite returnarea memoriei media cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de ridicarea făcută de personal. Dacă nu se prevede altfel, se înţelege că memoria media livrată de către client pentru a copia datele recuperate nu conţine date care vor fi păstrate şi că Serviciul poate schimba conţinutul lor (suprascriere, şterge).
În sensul prezentului contract, recuperarea de date este definită ca efortul Serviciului de a recupera datele cât mai mult posibil în funcţie de condiţiile cazului, mai ales de starea tehnică (tipul şi gradul de afectare) media sau datele şi condiţiile convenite. Serviciul nu este responsabil pentru funcţionarea generală a dispozitivului care a fost parte a memoriei media sau pentru funcţionarea sistemului de operare conţinut. Rata de succes a recuperării de date este întotdeauna măsurată ca raportul între sectoarele citite şi numărul lor total. În funcţie eroarea de distribuţie din sistemul de fişiere, raportul final al fişierelor deteriorate poate fi mai mare. Excepţia cazului în care se prevede altfel, recuperarea de date este considerată efectuată în cazul în care rata de succes este de cel puţin 95%. În cazul în care părţile convin cu privire la metoda de prelucrare "Data Mining" ("DM"), clientul este de acord că aceasta nu reprezintă un serviciu standard şi că, în acest fel datele recuperate pot fi citite parţial, poate nu vor fi finalizate complete şi / sau poate nu conţin datele cerute de client.
Clientul este obligat să verifice integritatea datelor şi lipsa greşelilor nu mai târziu de prima zi lucrătoare după primirea datelor recuperate, perioadă care se poate prelungi în funcţie de natura defectului şi rezultatele inspecţiei şi evaluarea posibilităţii de a recupera datele. În cazul în care clientul nu face nicio reclamaţie în acest interval de timp, se înţelege că Serviciul poate şterge toate lucrările şi copiile de rezervă ale datelor încredinţate. Dacă datele au fost schimbate în vreun fel după ce au fost primite de către client, clientul nu poate pretinde dreptul de răspundere din cauza unei performanţe greşite. În cazul unei reclamaţii neautorizate, Serviciului poate percepe daune pentru cheltuielile şi timpul pierdut, pe baza tarifului orar contractual.
Toate informaţiile cu privire la recuperarea datelor sunt confidenţiale şi, ca atare, Serviciul nu este obligat să le transmită. Clientul admite că orice comunicare (inclusiv comunicare prin telefon) poate fi înregistrată şi arhivată de către Serviciu. Clientul îşi exprima consimţământul pentru ca Serviciul să trimită înştiinţări de afaceri.
Bunurile vor fi returnate de către Serviciu numai pe baza acestui proces verbal sau a unui act de identitate valabil.
    * = câmp obligatoriu
    ** = cel puţin unul dintre câmpuri este obligatorie

Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski